Teknisk engelska |

Teknisk Engelska – nivå B2

För dig som kan följa huvuddragen i komplexa texter och förstår fackdiskussioner inom ditt specialområde. Du kan kommunicera flytande, så att ett samtal med en infödd förlöper i stort sett problemfritt. Utöver det kan du förklara din ståndpunkt i en problemsituation och kan diskutera olika lösningars för­ och nackdelar. Även här blandas tekniska termer och uttryck med grammatik på ett smidigt sätt så att du kan uttrycka dig på bästa sätt för att nå fram med ditt budskap till mottagaren.

Låter detta som något du behöver?
Ta då kontakt med oss på via mail eller ring på telefon 070-7722441.

Kurserna går att lägga upp helt enligt dina, era önskemål och jag kommer med fördel ut till arbetsplatsen så att så lite arbetstid som möjligt går förlorad för dig eller din/er chef.Teknisk Engelska – nivå B2